Skip links

Privacyverklaring.

In deze Privacyverklaring wordt uitgelegd hoe Say Cheese Fotomarketing BVBA (“Say Cheese”, “wij”. “ons” of “onze”) uw gegevens verzamelt, gebruikt en vrijgeeft. De Privacyverklaring is van toepassingen op alle diensten en producten, behalve voor producten met een aparte privacyverklaring.

Waar van toepassing, geeft u toestemming voor het gebruik van uw gegevens zoals beschreven in deze Privacyverklaring telkens wanneer u gebruikmaakt van onze producten of diensten, dus adviseren we u dit document volledig door te lezen en contact met ons op te nemen als u vragen hebt.

 

HET VERZAMELEN EN GEBRUIKEN VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS

Persoonlijke gegevens zijn gegevens die kunnen worden gebruikt om u direct of indirect te identificeren. Persoonlijke gegevens bevatten tevens anonieme gegevens die zijn gekoppeld aan gegevens die kunnen worden gebruikt om u direct of indirect te identificeren. Persoonlijke gegevens omvatten geen gegevens die onomkeerbaar geanonimiseerd of samengevoegd zijn zodat zij ons niet langer in staat stellen, in combinatie met andere gegevens of anderszins, om u te identificeren.

Hier volgt een beschrijving van de typen persoonlijke gegevens die we mogelijk over u verzamelen en hoe we deze mogelijk gebruiken.

Welke persoonlijke gegevens door ons worden verzameld

Afhankelijk van de producten en diensten die u gebruikt, verzamelen we verschillende soorten persoonlijke gegevens van en over u.

 • Gegevens die u verstrekt: We verzamelen de persoonlijke gegevens die u verstrekt, zoals uw naam, e-mailadres, als u onze producten en diensten gebruikt, contact met ons opneemt, een aanvraag indient, solliciteert naar een baan, interacties met ons hebt tijdens persoonlijke evenementen of anderszins met ons communiceert.
 • Gegevens over betalingen: Als u een aankoop doet, verzamelen we persoonlijke gegevens in verband met die aankoop. Deze gegevens bevatten betalingsgegevens, zoals het nummer van uw creditcard of betaalkaart en andere kaartgegevens, andere account- en verificatiegegevens en facturerings-, verzend- en contactdetails.
 • Gegevens over het gebruik van onze diensten en producten: Wanneer u onze websites bezoekt, verzamelen we mogelijk gegevens over het type apparaat dat u gebruikt, de unieke identifier van uw apparaat, het IP-adres van uw apparaat, het besturingssysteem, het type internetbrowser dat u gebruikt, gebruiksgegevens, diagnostische gegevens, browsegegevens, sessieoverzichtsgegevens, bestandskenmerken (inclusief kenmerken voor foto’s, video’s, muziek en documenten) en locatiegegevens van of over de computers, telefoons of andere apparaten waarop u onze producten of diensten installeert of gebruikt. Mogelijk worden sommige van deze gegevens automatisch verzameld. Waar beschikbaar, maken onze diensten mogelijk gebruik van GPS, uw IP-adres en andere technologieën om bij benadering de locatie te bepalen van een apparaat om ons in staat te stellen onze producten en diensten te verbeteren.
 • Informatie van derden: Mogelijk verkrijgen we informatie van derden, met inbegrip van zakelijke partners en marketingbureaus. Dit is inclusief uw contactgegevens van marketingpartners, wanneer we gezamenlijke marketing of co-brandingactiviteiten uitvoeren, uw IP adres of locatiegegevens van serviceproviders om bepaalde producten en diensten te bieden die relevant zijn voor uw locatie, en gegevens van uw sociale netwerken ter verificatie van uw productgebruik bij ons of om aan te geven dat u toestemming verleent voor het gebruik van onze producten of diensten.

Hoe we uw persoonlijke gegevens gebruiken

In het algemeen gebruiken we persoonlijke gegevens om onze producten en diensten te leveren, verbeteren en ontwikkelen, om met u te communiceren, om u gerichte advertenties en diensten te bieden en om onszelf en onze gebruikers te beschermen.

Say Cheese Fotomarketing BVBA verzamelt, verwerkt en bepaalt hoe uw persoonlijke gegevens moeten worden verwerkt als verwerkingsverantwoordelijke voor de volgende doeleinden:

 • Het leveren, verbeteren en ontwikkelen van onze producten en diensten: We gebruiken persoonlijke gegevens om ons te helpen onze producten, services en reclame te leveren, verbeteren en ontwikkelen. Dit omvat tevens het gebruik van persoonlijke gegevens voor doeleinden zoals gegevensanalyse, onderzoek en audits. Een dergelijke verwerking is gebaseerd op onze gerechtvaardigde belangen bij het aanbieden van producten en diensten aan u en om de bedrijfscontinuïteit te waarborgen.
 • Het communiceren met u: Mits u vooraf uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven, gebruiken we persoonlijke gegevens soms om u marketingberichten toe te sturen in verband met de eigen producten en diensten van Say Cheese, om met u te communiceren over uw account, transacties of sollicitaties, en om u te informeren over onze beleidsrichtlijnen en voorwaarden. Eveneens op voorwaarde dat u vooraf uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven, delen we soms uw persoonlijke gegevens met externe partners die u wellicht marketingberichten toesturen met betrekking tot hun producten en diensten. Als u niet langer berichten per e-mail wilt ontvangen voor marketingdoeleinden, neemt u contact met ons op om zich hiervoor af te melden. Mogelijk gebruiken we uw gegevens voor het verwerken van en reageren op uw aanvragen als u contact met ons opneemt.
 • Het aanbieden en meten van gerichte advertenties en diensten: Mits u vooraf uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven, gebruiken we persoonlijke gegevens soms om uw ervaring met onze producten en diensten te personaliseren, op websites en in toepassingen van derden, en om de effectiviteit van onze promotiecampagnes vast te stellen.

Voor elk van de hierboven beschreven toepassingen van uw gegevens die uw voorafgaande uitdrukkelijke toestemming nodig hebben, kunt u uw toestemming intrekken door contact met ons op te nemen.

 • Het bevorderen van de veiligheid: We gebruiken persoonlijke gegevens om accounts en gebruikersactiviteiten te helpen verifiëren en de veiligheid te bevorderen, bijvoorbeeld door te waken tegen fraude en door onderzoek te doen naar verdachte of mogelijk illegale activiteiten of schendingen van onze voorwaarden of beleidsrichtlijnen. Een dergelijke verwerking is gebaseerd op onze gerechtvaardigde belangen om de veiligheid van onze producten en diensten te helpen waarborgen.

COOKIES EN VERGELIJKBARE TECHNOLOGIEËN

We gebruiken cookies en vergelijkbare technologieën om onze producten en diensten te leveren, beschermen en verbeteren, bijvoorbeeld door het personaliseren van inhoud, het aanbieden en meten van advertenties, het begrijpen van gebruikersgedrag en het bieden van een veiligere gebruikservaring.

U kunt cookies verwijderen of weigeren via uw browser- of apparaatinstellingen, maar in de meeste gevallen heeft dit invloed op uw vermogen om onze producten en diensten te gebruiken.

Lees onze Verklaring inzake Cookies door om meer te weten te komen over hoe we cookies gebruiken en over de keuzes die u hebt.

VRIJGEVEN VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS

We stellen bepaalde persoonlijke gegevens beschikbaar aan strategische partners die met ons samenwerken bij het leveren van onze producten en diensten of die ons helpen bij marktactiviteiten voor klanten. Persoonlijke gegevens worden uitsluitend door ons gedeeld met deze bedrijven voor het leveren of verbeteren van onze producten, diensten en reclameactiviteiten. Zij worden niet zonder uw uitdrukkelijke voorafgaande toestemming gedeeld met derden ten behoeve van hun eigen marketingdoeleinden.

Serviceproviders

We delen persoonlijke gegevens met bedrijven die namens ons diensten verlenen, zoals hosting van websites; e-mailservices; marketing; sponsoring van loterijen, prijsvragen en andere promoties; auditing; betalingsverwerking; het uitvoeren van orders van klanten; gegevensanalyse; het bieden van klantondersteuning; het uitvoeren van klantenonderzoek en klanttevredenheidsonderzoeken en andere diensten die helpen bij de verkoop van onze producten en diensten. Deze bedrijven zijn verplicht uw gegevens te beschermen en kunnen zich overal waar we actief zijn bevinden.

Juridische conformiteit en beveiliging

Vanwege de wet of ten gevolge van juridische processen, procedures of verzoeken van openbare of overheidsinstanties binnen of buiten uw woonland kan het noodzakelijk zijn dat we persoonlijke gegevens vrijgeven. Ook geven we mogelijk persoonlijke gegevens vrij als we vaststellen dat openbaarmaking noodzakelijk of dienstig is ten behoeve van de nationale veiligheid, rechtshandhaving en andere kwesties van openbaar belang.

We kunnen ook persoonlijke gegevens vrijgeven als we te goeder trouw vaststellen dat openbaarmaking redelijkerwijs noodzakelijk is om onze rechten te beschermen en gebruik te maken van de beschikbare rechtsmiddelen, naleving van onze algemene voorwaarden af te dwingen, fraude te onderzoeken of onze activiteiten of gebruikers te beschermen.

UW RECHTEN

We nemen redelijke stappen om ervoor te zorgen dat uw persoonlijke gegevens accuraat, volledig en up-to-date zijn. Afhankelijk van waar u woont, beschikt u mogelijk over de rechten die hieronder worden beschreven.

U hebt het recht op inzage, correctie of verwijdering van de persoonlijke gegevens die we verzamelen. U hebt ook het recht om bezwaar aan te tekenen tegen de verdere verwerking van uw persoonlijke gegevens of deze op enig moment te beperken. U hebt het recht om uw persoonlijke gegevens in een gestructureerde en gestandaardiseerd indeling te ontvangen. U kunt een klacht indienen bij de bevoegde autoriteit voor de bescherming van persoonsgegevens met betrekking tot de verwerking van uw persoonlijke gegevens. Als u vraagt dat wij uw gegevens niet meer mogen verwerken, kunnen wij u de Say Cheese – Service niet meer leveren.

Ter bescherming van de privacy en de veiligheid van uw persoonlijke gegevens, kunnen we gegevens bij u opvragen om uw identiteit en recht op toegang tot dergelijke gegevens te bevestigen, alsmede om te zoeken naar de persoonlijke gegevens die we onderhouden en deze aan u te verstrekken. Er zijn gevallen waarin toepasselijke wetten of voorschriften ons toestaan of verplichten de verstrekking of verwijdering van sommige of alle persoonlijke gegevens die we beheren te weigeren.

U kunt contact met ons opnemen om uw rechten uit te oefenen. We zullen binnen een redelijk tijdsbestek, en in ieder geval binnen 30 dagen, reageren op uw verzoek.

BEVEILIGING, INTEGRITEIT EN BEWAARTERMIJN VAN GEGEVENS

Het is belangrijk dat u maatregelen neemt ter bescherming tegen ongeautoriseerde toegang tot uw producten van Say Cheese. Als u denkt dat de beveiliging van uw account of persoonlijke gegevens is geschonden, neemt u onmiddellijk contact met ons op. Houd er rekening mee dat, ondanks al onze inspanningen, geen enkel beveiligingssysteem onfeilbaar is. In het geval van ongeoorloofde toegang, zullen we u onmiddellijk informeren en de bevoegde autoriteiten op de hoogte stellen indien dit wordt vereist door de wet.

We bewaren uw persoonlijke gegevens zo lang als nodig is om aan de doelen die in deze Privacyverklaring zijn omschreven te voldoen, tenzij een langere bewaartermijn wettelijk verplicht of toegestaan is.

WIJZIGINGEN IN DEZE PRIVACYVERKLARING

We kunnen deze Privacyverklaring periodiek wijzigen, onder andere om gelijke tred te houden met nieuwe technologieën, branchepraktijken en wettelijke voorschriften. We verwachten dat de meeste van dergelijke veranderingen gering zijn. Alle niet-materiële wijzigingen worden onmiddellijk van kracht na publicatie van een bijgewerkte Privacyverklaring. Er kunnen echter gevallen zijn waarin wijzigingen in de Privacyverklaring van meer betekenis kan zijn. In dergelijke gevallen zullen we een prominente aankondiging van dergelijke wijzigingen doen voordat deze van kracht worden of u rechtstreeks een bericht sturen.

Als u na de ingangsdatum van de Privacyverklaring gebruik blijft maken van onze producten en diensten, betekent dit dat u akkoord gaat met de gewijzigde Privacyverklaring. Als u niet akkoord gaat met de herziene Privacyverklaring, maak dan geen gebruik meer van onze producten of diensten.

CONTACT OPNEMEN

Als u vragen hebt over deze Privacyverklaring of de implementatie hiervan, kunt u een e-mail sturen naar onze Data Protection Officer op sam@saycheese.local. U kunt ons ook schrijven op:

SayCheese Fotomarketing BVBA

Broekstraat 61

1700 Dilbeek

 

VERKLARING INZAKE COOKIES

In deze Verklaring inzake Cookies wordt uiteengezet hoe Say Cheese (“Say Cheese  Fotomarketing BVBA”, “we”, “wij”, “ons” of “onze”) gebruikmaakt van cookies op onze websites, in onze toepassingen en bij onze online diensten, plus de keuzes die u hebt.

DEFINITIE VAN “COOKIES”

Cookies zijn kleine tekstfragmenten die worden gebruikt voor het opslaan van informatie in webbrowsers. Cookies worden op grote schaal gebruikt voor het opslaan en ontvangen van identifiers en andere gegevens op computers, telefoons en andere apparaten. We maken ook gebruik van andere technologieën, met inbegrip van gegevens die we opslaan op uw webbrowser of apparaat, identifiers die aan uw apparaat zijn gekoppeld en andere software, waaronder webbeacons en pixeltags, voor soortgelijke doeleinden. In deze Verklaring inzake Cookies worden al deze technologieën omschreven als “cookies”.

TYPEN COOKIES

We gebruiken cookies om onze producten en diensten te leveren, beschermen en verbeteren, bijvoorbeeld door het personaliseren van inhoud, het aanbieden en meten van advertenties, het begrijpen van gebruikersgedrag en het bieden van een veiligere gebruikservaring. Hieronder beschrijven we de verschillende typen cookies die we gebruiken en de doelen waarvoor deze worden gebruikt. Houd er rekening mee dat de specifieke cookies die we mogelijk gebruiken variëren afhankelijk van de specifieke websites en diensten die u gebruikt.

 • Essentiële cookies: Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om onze websites en diensten te kunnen aanbieden en om essentiële functies, zoals het verstrekken van producttoepassingsfunctionaliteit, te kunnen leveren. Als u deze cookies uitschakelt, kunnen we uw aanvragen niet uitvoeren.
 • Prestatie- en functionaliteitscookies: Deze cookies verzamelen informatie over hoe u gebruikmaakt van onze websites en diensten, en stellen ons in staat de keuzen te onthouden die u maakt tijdens het surfen. De informatie die met deze cookies wordt verzameld stelt ons in staat onze websites te optimaliseren en deze gebruiksvriendelijker te maken. Bovendien wordt u niet persoonlijk geïdentificeerd. Als u deze cookies uitschakelt of zich hiervoor afmeldt, kunt u mogelijk geen gebruik maken van bepaalde functies van onze websites, toepassingen en diensten, en kunnen we mogelijk minder ondersteuning of informatie aan u bieden.
 • Analyse- en aanpassingscookies: Deze cookies verzamelen informatie die we gebruiken in geaggregeerde vorm om beter inzicht te krijgen in hoe onze websites, toepassingen en diensten worden gebruikt en hoe effectief onze marketingcampagnes zijn, en om ons te helpen onze websites aan te passen. Als u deze cookies uitschakelt of zich hiervoor afmeldt, kunt u mogelijk geen gebruikmaken van bepaalde functies van onze websites, toepassingen en diensten, en kunnen we mogelijk minder ondersteuning of informatie aan u bieden.
 • Reclamecookies: Deze cookies verzamelen informatie over uw surfgedrag of winkelgeschiedenis en worden gebruikt om reclameboodschappen relevanter voor u te maken. Ze vervullen functies zoals voorkomen dat dezelfde advertentie voortdurend terugkomt, ervoor zorgen dat advertenties correct worden weergegeven en in sommige gevallen advertenties selecteren op basis van uw interesses. Mogelijk delen we deze informatie met derden om te helpen bij het creëren en leveren van gepersonaliseerde reclame die specifiek op uw interesses is afgestemd. Als u deze cookies uitschakelt of zich hiervoor afmeldt, kunt u mogelijk geen gebruikmaken van bepaalde functies van onze websites, toepassingen en diensten, en kunnen we mogelijk minder ondersteuning of informatie aan u bieden.
 • Cookies voor sociaal netwerkgebruik: Deze cookies worden gebruikt om u in staat te stellen pagina’s en inhoud op onze websites en diensten te delen via sociale netwerken van derden en andere websites. Deze cookies kunnen ook worden gebruikt voor reclamedoeleinden.

BESTUREN EN UITSCHAKELEN VAN COOKIES

Uw browser of apparaat kan instellingen bieden waarmee u kunt kiezen of browsercookies worden ingesteld of verwijderd. Raadpleeg de Help-functie van uw browser of apparaat voor meer informatie over deze besturingselementen en het instellen van uw voorkeuren voor cookies. Als u ervoor kiest om cookies te weigeren, zoals hierboven aangegeven, kunt u mogelijk geen gebruikmaken van bepaalde functies van onze websites en diensten.

NIET BIJHOUDEN

Sommige browsers bieden de mogelijkheid signalen “Niet bijhouden” uit te zenden. We verwerken geen signalen “Niet bijhouden” en reageren daar ook niet op. In plaats daarvan houden we ons aan de normen die staan beschreven in onze Privacyverklaring en deze Verklaring inzake Cookies.